http://eurocartv.nl/

EurocarTV

140 vererõhk 15 asäastadeky kus kulgeb kuu mihkel raud ebe nõmme kuidas sõbrustada kassi ja koera kuidas vahetada juhatuse liiget
Please turn on Javascript and install Flash 8 to see this content

Sihitis sõnastik

B2-taseme tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud

sihitis sõnastik Kraamitakse tube (sihitis) - tubade kraamimine. Määrusele vastavad täiendid on määruse vormis, nt Kõigiga kogu aeg poliitikast rääkimine hakkab juba ära tüütama , v.a viisi- ja ajatäiend, mis võib esineda nii määrusetaoliselt määrsõnana kui ka omadussõna käändevormina, nt …

Vene keele ainekava 1KA - pae.tln.edu.ee

neis näidetes on lause alus (ja semantiliselt agent) markeerimata käändes (st ilma tunnuseta) ja lause sihitis (patsient) markeeritud käändes (lisatud on lõpp, mis väljendab, et tegu on sihitisega). Kui sellistes keeltes ka mittesihitisliku lause alus (S) on ilma lõputa, s.t markeerimata käändes (nagu on näidetes g ja h), nimetatakse neid keeli nominatiiv-akusatiivse süsteemiga

3 Sonatinas, Op.67 (Sibelius, Jean) - IMSLP: Free Sheet

sihitis sõnastik Eesti suurim uudisteportaal, mis koondab endas Eesti ja välisuudised, krimiuudised, arvamuslood, ilmainfo ning palju muud.

Eesti keele käsiraamat - Eesti Keele Instituut

Sihitiseks on harilikult nimisõna või nimisõnafraas partitiivis, genitiivis või nominatiivis, millega tähistatule on verbiga väljendatud tegevus suunatud. Sihitiseks võib olla ka muu sõnaliigi sõna, kui see esineb lauses nimisõna tähenduses. Eesti keele sihitise põhikääne on partitiiv.Nt: Peeter loeb raamatut. Peeter luges raamatu läbi. Loe raamat läbi!Sihitis laiendab sihilisi

[ASP] Sihitisesõnastik

sihitis sõnastik 23. Eesti Keele Sihtasutus 2014 = Eesti keele Põhisõnavara sõnastik, Eesti Keele Instituut. 24. EKKR 2007 = Mati Erelt, Tiiu Erelt, Kristiina Ross. Eesti keele käsiraamat. Tallinn: Eesti Keele sihtasutus. 25. Hausenberg jt 2004 = Anu-Reet Hausenberg, Tiina Kikerpill, Maia …

Lausetest tekstini – Opiq

Retrieved from "http://imslp.org/index.php?title=3_Sonatinas,_Op.67_(Sibelius,_Jean)&oldid=1490400"

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava – Riigi Teataja

Sihitis on verbi laiend, mis näitab, kellele või millele on tegevus suunatud, nt. Kohtasin Jaani. Mees ehitas endale suvila. Loe see artikkel läbi. Ta ei lausunud ei musta ega valget. Ma tahaksin naerda. Kui sihitiseks on käändsõna, on see osastavas, omastavas või nimetavas käändes.

Rongusside eluviis | Sõnu seletav sõnastik

Brošüüri lõpetab sõnastik, kus on esitatud dialoogide sõnavara tõlked, kusjuures rootsikeelsed sõnad on toodud põhivormides: nimisõna ja omadussõna määramata, – kui lauses on sihitis: Jag tar gärna en tårtbit. – koopulana (köitmena): Ja, det blir bra. – kui lauses on formaalne Det finns många restauranger

SÕNASTIK MEELESÕÕLAJALE (Projekt) II osa I - O

sihitis sõnastik Tekstiõpetuses on muutunud peatükkide järjestus ja ülesehitus, et oleks võimalik luua rohkem seoseid teksti- ja keeleõpetuse peatükkide vahel, ning ühtlasi on muudetud tekstiõpetuse teemade jaotust ja järjekorda selgemaks ning ülevaatlikumaks.

Sihitis - tõlked, sünonüümid, grammatika, statistika

E-koolikott on õppimiseks loodud veebikeskkond, kus õppekavade materjalid on jaotatud märksõnade järgi. Veebikeskkond võimaldab otsida materjale erinevatest digitaalsetest kogumikest. E-koolikoti eesmärk on võimaldada kasutajal pääseda ligi digitaalsetele õppimismaterjalidele ühest kohast – kasutaja ei pea otsima materjale enam erinevatest veebikeskkondadest.

tõlgi vene keeldeelectricity in estonianõmme turg lahtiolekuajadnõmme laululavajõhvi käsitööpoodvõru laulupidu 2017eesti lipp ümber islandieesti naispoliitikudestonia 010kuidas joonistada lehma

Tijdelijk AutoTV met Playstation 2: € 995,- incl. BTW en montage

Bekijk aanbieding

Leuker auto rijden met CarTV en Entertainment

Meer weten over onze producten?

Powered by

KPN

Eurologics

Naar KPN autoTV

Naar Eurologics

homeaanbiedingin de mediaMeer info